Giá trị pip forex hiện tại - Hiện forex


Khi mua 1 lot EURUSD tức là bạn mua 100, 000 EUR; với tỷ giá EURUSD hiện tại đang là 1. 000 đơn vị ( 0, USD X 100.

1342 thì bạn phải vay của ngân hàng 113, 420 USD. Chênh lệch giá ( Spread) là sự chênh lệch giữa giá Ask và Bid - 19, 90 USD.


Bảng tính giá trị pip XM giúp khách hàng xác định giá trị mỗi pip theo đồng tiền cơ sở để họ có thể theo dõi rủi ro cho từng lệnh một cách chính xác hơn. Hầu hết các sàn forex quốc tế hiện tại đều không tính hoa hồng giao dịch ( commission = 0).

Tính toán giá trị của một pip là không quan trọng trong kế hoạch đầu tư forex, broker của bạn sẽ tự động tính toán giá trị pip cho bạn. Giá trị pip forex hiện tại.


Một lot mini có giá trị 10 000 USD. Thông tin chi tiết về cách tính 1 pips bạn có thể xem tại mục " Điều kiện giao dịch ". Tại phần trước, bạn đã hiểu PIP là dùng để tính giá trị lỗ hoặc lãi của các cặp tiền tệ. Nhưng thay vì thu tiền hoa hồng, các sàn forex tính phí vào spread. Giá trị 1 đơn vị cho mỗi pip của USD/ CHF là 0, USD, và giá trị của 1 pip sẽ bằng 9, 25 USD khi bạn giao dịch bằng 100. Spread là mức giá chênh lệnh giữa giá mua ( ask) và giá bán ( bid).

Bạn sẽ nhận ra là giá trị pip cho 1 đơn vị EUR/ JPY, được định giá bằng USD, phụ thuộc vào tỉ giá của cặp trung gian USD/ JPY tại thời điểm đóng giao dịch. Như bạn đã biết, mỗi thay đổi nhỏ nhất của tỉ giá được đo bằng đơn vị pip, và để giao dịch tạo ra những khoản lời/ lỗ đáng kể, chúng ta cần giao.


Tuy nhiên, giá trị của 1 pip thường rất nhỏ, như ở các ví dụ trên bạn chỉ kiếm được khoảng 0, USD/ pip. Tuy nhiên, bạn nên biết một chút về cách làm việc này.

Giá trị tiền tệ của Pip ( điểm) phụ thuộc vào khối lượng giao dịch được thể hiện ở giá của cặp ngoại tệ. 1 lot chuẩn có giá trị = USD. Giá trị Pip - 99, 50 USD. Giao dịch Forex được thực hiện theo đơn vị LOT.
GIÁ-TRỊ-PIP-FOREX-HIỆN-TẠI