Hợp đồng tài khoản được quản lý ngoại hối - Ngoại đồng

Thông tư 03/ / TT- NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp quy định thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài; Việc rút vốn, trả nợ các khoản vay nước. Hợp đồng tài khoản được quản lý ngoại hối.
Hai công ty Việt Nam, ký kết với nhau hợp đồng trong đó có điều khoản ghi giá trị hợp đồng là ngoại tệ, phương thức thanh toán là VND theo tỷ giá của ngoại tệ đó tại thời điểm thanh toán. Thu ngoại tệ chuyển khoản hoặc nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản đối với các trường hợp được thu ngoại tệ trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: Góp vốn đầu tư; mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam; chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp. Tôi muốn có một số thắc mắc về quy định quản lý ngoại hối muốn hỏi Quý Bộ như sau: Câu 1.

Hợp đồng được ký vào tháng 01/, như vậy trường hợp của bạn áp dụng theo Nghị định 160/ / NĐ- CP ngày 28 tháng 12 năm quy định chi tiết pháp lệnh ngoại hối Chính phủ và việc ký kết hợp đồng của công ty không vi phạm về quản lý ngoại hối. Người không cư trú là tổ chức, cá nhân có đồng Việt Nam từ các nguồn thu hợp pháp được mở tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép để sử dụng tại Việt Nam hoặc mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối ( Ngân hàng nhà nước), cơ chế thanh toán bằng đồng bản tệ nêu trên đã được triển khai thực hiện từ năm theo quy định tại Quyết định 689/ / QĐ- NHNN trước đây. Nhà đầu tư phải mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài ( “ GCNĐKĐTRNN” ) theo quy định: ( i) tài khoản vốn đầu tư phải được mở bằng một loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra. Vậy tôi xin được hỏi việc ký hợp đồng bằng ngoại tệ tại thời điểm đó có vi phạm luật về quản lý ngoại hối hay không nếu sai thì cách khắc phục sai đó như thế nào? Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản được chuyển ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài.
HỢP-ĐỒNG-TÀI-KHOẢN-ĐƯỢC-QUẢN-LÝ-NGOẠI-HỐI