Tùy chọn tương tác comrutrading phòng - Phòng tương

Tùy chọn dễ nhất là tính năng “ Most Time Spent on Your Website” ( Dành phần lớn. Dưới đây là ví dụ của Mandarin Oriental sử dụng “ Book Now” để giúp người dùng đặt phòng dễ dàng hơn.
Target giống nhau tsao khi em chạy ads thì 1 page tương tác mạnh,. Các tùy chọn cho doanh nghiệp thêm nút call- to- action đã được cải tiến. Để lựa chọn phương thức hoạt động phù hợp trên Facebook Page, 14 cách tăng tương tác cho Facebook Page sẽ giúp. Bắt đầu với quảng cáo · Mua quảng cáo trên Facebook · Định dạng quảng cáo · Vị trí quảng cáo · Chọn đối tượng · Đánh giá quảng cáo · Quản lý quảng cáo. Tùy chọn tương tác comrutrading phòng. Hướng dẫn từng bước sẽ giải thích cách tạo Đối tượng tùy chỉnh tương tác từ các lượt xem video cho quảng cáo trên Facebook hoặc Instagram.

Tương tác đó có thể là trên hay ngoài website của bạn. Nếu bạn chọn nhiều tùy chọn từ Sở thích hoặc Hành vi đểnhắm mục tiêu.

TÙY-CHỌN-TƯƠNG-TÁC-COMRUTRADING-PHÒNG