20 forexstrategiesresources tùy chọn lược 20 giao dịch 20 chiến lược - Chọn chiến


HGI cũng luôn liên tục hỗ trợ, gửi những thông tin quan trọng và các chiến lược giao dịch để bạn không cần phải tốn thời gian lên Internet tìm hiểu quá nhiều. Tùy khung thời gian và cặp tiền mà chọn thông số cho phù hợp.


Chia sẻ PP trading cực kì đơn giản nhưng hiệu quả : Đôi lời về PP : System chủ yếu tập trung vào sự đơn giản nên có thể áp dụng với cả người mới lẫn người cũ, mình đã sử dụng được 1 thời gian và cảm thấy rất tốt nên muốn chia sẻ với mọi người. Lựa chọn 2 ( 10 pip - 100 pip) ( đây là lựa chọn dành cho những người có kinh nghiệm giao dịch lâu năm, mình vẫn khuyến khích lựa chọn 1 hơn) Sử dụng Trailing stop từ 10- 20 pip để tối đa hóa lọi nhuận của bạn.

20 forexstrategiesresources tùy chọn lược 20 giao dịch 20 chiến lược. Hãy nhìn 2 hình dưới đây, dù khoảng cách hedge là giữa Line- 1 với Line- 4, hay Line- 1 với Line- 2 thì vẫn hạ cánh an toàn.

20-FOREXSTRATEGIESRESOURCES-TÙY-CHỌN-LƯỢC-20-GIAO-DỊCH-20-CHIẾN-LƯỢC