Hệ thống giao dịch bắn tỉa cho amibroker - Giao thống

Kinh Tế Kinh tế vĩ mô. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết ( Winston Churchill ).
Trong khi các " bạn bè" cùng thời của chúng đã tuyệt chủng từ rất lâu, nhưng những con cá sấu vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Hy vọng Video bản tin thị trường tuần của Hệ thống đầu tư Atagetz.

Cá sấu là một loài vật đã tồn tại rất lâu trên thế giới này từ thời khủng long. Buôn Cổ Phiếu blogger.
Công cụ AmiBroker có thiết lập hệ thống phân tích chỉ báo, Robot phân tích điểm mua bán ứng dụng cho chứng khoán cơ sở và phái sinh. Com Bloggertag: blogger.


Hệ thống giao dịch bắn tỉa cho amibroker. Do AmiBroker chỉ xử lý tốt các thư mục giá Intraday ( do MetaKit tải về) có không quá 255 mã chứng khoán, cho nên để cung cấp dữ liệu real- time cho AmiBroker, trong mục Thiết lập cần phải bật tùy chọn Phân các mã CK vào các thư mục con theo vần A- Z ( khi đó các dữ liệu tải về.

Quan Hệ Công Chúng ; Ngân Hàng ; Đầu Tư ; Kinh tế. Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
Com có thể hỗ trợ đầu tư chứng khoán cho tất cả quý nhà đầu tư. Đầu tư hiệu quả thấp, hãy mạnh dạn chọn Xu thế đầu tư mới!
HỆ-THỐNG-GIAO-DỊCH-BẮN-TỈA-CHO-AMIBROKER