Excel vba tùy chọn so sánh nhị phân - Phân sánh


Hướng dẫn này trình bày bốn cách nhanh chóng để tạo một danh sách tùy chọn của Excel – dựa trên một danh sách các giá trị, phạm vi của ô, dải ô được đặt tên và một danh sách tùy chọn động. Từ một mô- đun hoặc macro VBA, bạn có thể sử dụng các DoCmd.
Excel vba tùy chọn so sánh nhị phân. Conditional Formatting là một tùy chọn khá hay và hữu ích trong Excel mà có lẽ ai cũng nên biết đến cách sử dụng của nó.

1 = vbTextCompare – Thực hiện so sánh văn bản. VBA String VBA Date Các Ví Dụ Về Excel VBA.

TransferSpreadsheet lệnh để export ( xuất) dữ liệu từ một table Access hoặc truy vấn đến một bảng tính Excel ( sử dụng tùy chọn acExport). Tham số này xác định phương thức so sánh nào sẽ được sử dụng.
Thực hiện phép so sánh nhị phân. Dữ liệu quản lý chi phí cần quản lý theo nhiều tháng, nhiều năm để so sánh biến động chi phí như: So sánh với quý trước, tháng trước, năm trước để phục vụ lên kế hoạch hoặc dự báo chi phí.

VBA ( Visual Basic for Applications) là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cho các ứng dụng của Microsoft Office ( Excel, Word, PowerPoint, Access và Outlook. Compare: Một tham số tùy chọn.

Nếu bạn muốn cuộn qua cả hai bảng tính cùng một lúc để so sánh dữ liệu từng hàng, thì phải bật tùy chọn Synchronous Scrolling. 0 = vbBinaryCompare: Thực hiện phép so sánh nhị phân.


Kết quả là, hai cửa sổ Excel riêng biệt sẽ được sắp xếp cạnh nhau, như trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Để thực hiện sự so sánh một cách thật chính xác, chúng ta có thể tạo một tài khoản mới ở mỗi loại dịch vụ để xem sự khác biệt về dịch vụ giữa chúng ngay từ khi bắt đầu đăng kí tài khoản, tuy nhiên, vì không có tài khoản nào để đăng kí nên Học Excel Online.

Một tham số tùy chọn,. Nếu những định dạng mặc định này không đáp ứng được nhu cầu của bạn, thì bạn có thể tùy chỉnh định dạng trong Custom Format để tạo định dạng mới.

Trước đây mình có viết một bài về một tính năng mà mọi người hay sử dụng đó là tự động tô màu những giá trị trùng nhau trong bảng tính. Mảng ( Array) trong VBA.


Excel cung cấp nhiều định dạng tùy chọn để hiển thị theo số, màu sắc, tỷ lệ phần trăm, tiền tệ, ngày tháng.
EXCEL-VBA-TÙY-CHỌN-SO-SÁNH-NHỊ-PHÂN