Tùy chọn chứng khoán board game - Game khoán

Chức năng “ Tùy chọn” :. Tùy chọn: Chọn mã chứng khoán: Số GD: HNX Index: Tổng khối lượng: Tổng giá trị:.

Tùy chọn VN INDEX: HNX INDEX: Chỉ số chính; HSX- chỉ số khác; HSX- TRI; HSX- chỉ số ngành; Chỉ số % Thay đổi: KLGD: GTGD: CK Tăng/ Giảm. - Chế độ hiển thị cho bảng điện theo kiểu cuộn hoặc lật trang,.

Chứng khoán - Stocktrader has 2, 041 members. Tùy chọn nhị phân tùy chọn chứng khoán; Tùy chọn giá trị cây nhị phân; Làm thế nào để giành được một tùy chọn nhị phân;.

Tùy chọn chứng khoán board game. Khi tham gia chơi game các bạn sẽ được tận hưởng cảm giác trồng trọt thu hoạch và bán nông sản rất thú vị.

Tùy chọn: Chọn mã chứng khoán: Chuyển trang ( Đơn vị giá: 1000 đồng Đơn vị khối lượng: 10 cổ phiếu). Tính năng này có thể làm cho bảng điện nhảy nhanh hơn nếu chỉ chọn một số ít mã chứng khoán cần hiển thị.


STT: Chứng khoán: Giá. Tổng giá trị: Chuyển trang.

Giao dịch thỏa thuận. Nhóm tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Chứng khoán VPBS - HCM - HN Hỗ trợ mở tk giao dịch.

TÙY-CHỌN-CHỨNG-KHOÁN-BOARD-GAME