Tùy chọn cổ phiếu ưu đãi thu nhập bình thường - Thường nhập


Jul 16, · Trong trường hợp bị phá sản, chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu thường. Tử số sẽ tăng lên phần cổ tức ưu đãi \ $ 500, 000 và WACSO tăng lên.

Khái niệm: Cổ phiếu thường ( còn gọi là cổ phiếu thông thường ) là loại cổ phiếu thông dụng nhất vì nó có những ưu thế khi phát hành ra công chúng và trong quá trình lưu hành trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu ưu đãi là giải pháp vừa tạo thu nhập cho nhà đầu tư vừa giúp doanh nghiệp tăng vốn.

Hay còn gọi định giá cổ phiếu phổ thông. Giả sử một công ty có thu nhập ròng là 20 triệu đô la và trả 2 triệu đô la cổ tức cho cổ đông ưu đãi. P/ E được tính toán dựa trên cơ sở dữ hiệu của công ty trong vòng 1 NĂM. Và ví dụ công ty có 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành trong nửa đầu năm và 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành trong nửa cuối năm,, hay có nghĩa là trung bình 11 triệu cổ phiếu lưu hành trong năm.

Trong trường hợp công ty có cả hai loại cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, người ta sẽ xác định cụ thể cho từng loại một. Cũng giống như cổ phiếu thường, người mua cổ phiếu ưu đãi được xem là cổ đông trong công ty.

EPS = ( Thu nhập ròng - cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình quân đang lưu thông. Hiếu sẽ giới thiệu 2 phương pháp được học là Tính giá theo mô hình chiếc khấu cổ tức và Tính giá theo hệ số P/ E.

Thu nhập trên một cổ phiếu ( Earning per share – EPS) thường được tính bởi lấy toàn bộ thu nhập của công ty trừ cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi, sau đó chia cho trung bình ( có trọng số) số. Định giá cổ phiếu thường.
Cổ phiếu ưu đãi cũng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo những điều kiện nhất định do công ty đó quy định. 8$, mức cổ tức này dự kiến tăng 8% / năm. Tùy chọn cổ phiếu ưu đãi thu nhập bình thường. An toàn hơn cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu ưu đãi được xếp trước cổ phiếu phổ thông trong cơ cấu vốn của công ty, vì cổ tức ưu đãi phải được thanh toán trước cổ tức phổ thông.

Tuy nhiên, khác với cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi trả một lượng cổ tức nhất định cho cổ đông nắm giữ. Vậy làm cách nào để mua cổ phiếu ưu đãi, cách thực hiện quyền mua như thế nào là chủ đề mà Thanh Tùng sẽ giải đáp cho các bạn ngày hôm nay.

Tên là “ thường” nhưng không bình thường chút nào. Số cổ phiếu thường đang lưu hành là căn cứ quan trọng để phân chia lợi tức cổ phần trong công ty.


Cổ phiếu phổ thông có thể được phát hành hàng loạt sau khi xin phép cơ quan có thẩm quyền. Cổ phiếu thường phát hành mới, cổ tức hiện tại là 2.

Cổ phiếu ưu đãi, quyền mua là những lợi ích nhà đầu tư nhận được từ doanh nghiệp niêm yết khi doanh nghiệp đó quyết định trả cổ tức. Tuy nhiên công ty hoạt động sẽ có lúc lên lúc xuống nên P/ E sẽ có dịch chuyển ích nhiều.
Cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi sang cổ phiếu thường với tỷ lệ 1 cổ phiếu ưu đãi đổi được 2 cổ phiếu thường. Cổ đông sở hữu cổ phiếu thường có quyền yêu cầu về thu nhập sau thuế sau khi quyền yêu cầu của trái chủ và cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi được thoả mãn. Giá trị thị trường của cổ phiếu là 53$, chi phí phát hành 6$ / cổ phần.
TÙY-CHỌN-CỔ-PHIẾU-ƯU-ĐÃI-THU-NHẬP-BÌNH-THƯỜNG