Tỷ giá hối đoái bkk forex pte ltd - Đoái forex

Bán CK, 27, 025. AUD, 16, 329, 16, 459, 16, 932.
Bán TM, 27, 025. SGD, SINGAPORE DOLLAR, 16, 649.

Tỷ giá hối đoái bkk forex pte ltd. USD, 23, 300, 23, 310, 23, 390.

Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Giao dịch ngoại hối giao ngay là giao dịch mà doanh nghiệp và Vietcombank thực hiện mua hoặc bán một lượng ngoại tệ theo tỉ giá giao ngay tại thời điểm.
Tỷ Giá Ngoại Tệ, Ngân Hàng HSBC, Tỷ giá USD/ VND, Doanh Nghiệp, Cá Nhân, Tiền Mặt, Tỷ giá của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Ngoại tệ, Mua TM, Mua CK, Bán.

EUR, 26, 716, 26, 716, 26, 956.
TỶ-GIÁ-HỐI-ĐOÁI-BKK-FOREX-PTE-LTD